Oferta

Probis Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w realizacji obiektów przemysłowych „pod klucz”.

Obiekty przez nas realizowane, w większości, są Siedzibami Firm z szerokiego zakresu branż przemysłowych (motoryzacyjna, spożywcza, handlowa). Głównym elementem jest hala o różnych funkcjach: magazynowej, produkcyjnej, usługowej, logistycznej, podzielona w zależności od potrzeb na wydzielone części: magazynowe, konfekcjonowania, biurowo-socjalne, szkoleniowe, warsztatowe i inne.

Patrzymy na budynek jako końcowy produkt, poprzez pryzmat wymagań klienta. Potrafimy dostosować najnowoczesniejsze technologie i dobrać parametry techniczne budynku tak, aby spełniały potrzeby inwestora. Nie jesteśmy ograniczeni wąską specjalizacją stosowanych technologii (np. konstrukcje stalowe) czy umiejętności i stosujemy rozwiązania, które są najbardziej korzystne. Łączymy wiedzę inżynierską, zarówno projektową, jak i wykonawczą z prawną i ekonomiczną.

Oferta naszej firmy skierowana jest do Inwestorów poszukujących rzetelnego i zaufanego wykonawcy, który w sposób optymalny w stosunku do potrzeb jakościowo-cenowych przeprowadzi proces inwestycyjny, którego efektem będzie obiekt służący zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez wiele lat. Preferowaną przez nas formą usługi jest system Zaprojektuj i Zbuduj, który polega na kompleksowej realizacji inwestycji: od koncepcji poprzez projekt i wykonawstwo, realizowane na podstawie szczegółowo uzgodnionej specyfikacji, określającej zarówno funkcję, geometrię, materiały jakie mają być użyte, jak i koszty całej inwestycji

Wykonujemy także obiekty na podstawie dostarczonych projektów w ramach Generalnego Wykonawstwa, gdzie służymy doradztwem w aspekcie możliwości optymalizacji zaprojektowanych już rozwiązań.

Posiadamy prawie 25 letnie doświadczenie w wykonywaniu obiektów przemysłowych, dzięki czemu potrafimy przewidzieć i wyeliminować rozwiązania, w których istnieje możliwość popełnienia błędów. Skupiamy się na dostarczeniu Inwestorowi najwyższych standardów i najwyższej wartości w odniesieniu do każdej zainwestowanej złotówki. Filozofią firmy jest maksymalna prefabrykacja elementów budynku, co umożliwia szybką realizację połączoną z wysoką jakością. Dzięki ubezpieczeniom klient ma pewność bezpiecznej realizacji inwestycji. Nie do przecenienia jest fakt iż przez cały czas trwania inwestycji klient ma do czynienia z jednym parterem, który zapewnia również rękojmię na wykonane prace. Inwestorzy, którzy powierzyli nam swoje inwestycje nie zawiedli się i wracają do nas przy kolejnych realizacjach.

Zachęcamy do zaufania nam. Zapewniamy że dołożymy wszelkich starań, aby nienagannie wywiązać się ze zleconych nam zadań.

Sukces Inwestora jest naszym sukcesem.

 


  Zaprojektuj i Zbuduj

Dlaczego Zaprojektuj i Zbuduj?

Probis posiada duże doświadczenie w prowadzeniu inwestycji w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. Uważamy, że jest to najlepsza obecnie forma realizacji, ponieważ pozwala na optymalizację kosztowo-jakościową, maksymalne skrócenie czasu inwestycji, a także pozwala na poznanie kosztów całej inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem projektowania, co w rezultacie wyklucza ponoszenie przez Inwestora kosztów związanych z ewentualnie popełnionymi błędami projektowymi.

Po przedstawieniu i akceptacji przez Inwestora oferty na wykonanie obiektu podpisywana jest umowa na kompleksową realizację od koncepcji, poprzez wykonanie niezbędnych projektów architektoniczno-budowlanych oraz branżowych: instalacji sanitarnych, elektrycznych, drogowych itp., wraz z niezbędnymi pozwoleniami, opiniami, operatami, warunkami zaopatrzenia w media, itp., następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację obiektu, a po jej zakończeniu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Umowa określa szczegółowo i jednoznacznie przyjęte standardy: funkcje, geometrię, materiały i warunki finansowe.

Forma ta pozwala na uniknięcie rozbieżności założonego budżetu przewidzianego przez Inwestora z wycenami, na podstawie wcześniej wykonanego projektu. Wynika to z faktu, że projektanci w większości nie biorą pod uwagę kwestii ekonomicznych przy doborze proponowanych rozwiązań, ponieważ nie mają takiego doświadczenia i zazwyczaj nie śledzą na bieżąco rynku. Zmiana nietrafionych rozwiązań projektowych wiąże się ze stratą czasu, a nierzadko wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. Uważamy, że lepiej jest powierzyć sprawdzonemu wykonawcy realizację budynku zaprojektowanego racjonalnie w ramach przyjętego budżetu, niż podejmować ryzyko i szukać nierealnie taniego wykonawcy który wykona budynek według mało optymalnych rozwiązań.

 

  Generalne Wykonawstwo


Probis Sp. z o.o. posiada duże doświadczenie w wykonawstwie obiektów przemysłowych w ramach Generalnego Wykonawstwa. Większość robót budowlano–montażowych wykonujemy za pośrednictwem naszych pracowników i przy wykorzystaniu własnego sprzętu. Sami też wykonujemy instalacje elektryczne, instalacje sanitarne zewnętrzne i roboty drogowe. Przy wykonywaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych, ślusarki otworowej i innych robót posiłkujemy się sprawdzonymi i współpracującymi z nami na stałe firmami podwykonawczymi. Powierzone nam inwestycje wykonujemy w sposób rzetelny z najwyższą starannością. Firma posiada wiele przykładów z powodzeniem zrealizowanych inwestycji - patrz nasze realizacje. Probis oferuje także pomoc przy odbiorze budynku przez służby państwowe i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

  Optymalizacja Rozwiązań


Doświadczenie zdobyte na rynku budowlanym przy realizacji obiektów przemysłowych pozwala nam na ocenę planowanej budowy pod względem wpływu różnych rozwiązań projektowych na koszty, przy zachowaniu funkcji przedsięwzięcia. Dlatego też otrzymując od Inwestora dokumentację lub wytyczne potrafimy przedstawić możliwe zmiany lub rozwiązania i oszczędności z nimi związane. Najlepszym systemem gdzie możemy wykorzystać nasze umiejętności jest system Zaprojektuj i Zbuduj gdzie od samego początku projektu wszystkie elementu budowy są optymalizowane w zależności od potrzeb i budżetu Inwestora. Przy przedstawianiu naszej oferty w ramach Generalnego Wykonawstwa, jeżeli widzimy racjonalne możliwości takich działań, oferujemy opcjonalnie zamienne rozwiązania. Stosujemy także formułę współpracy w której Inwestor przedstawia nam swój budżet a my dopasowujemy rozwiązania tak aby spełnić wymagania zarówno finansowe jak i funkcjonalne.