Oferta

Probis Sp. z o.o. jest firm specjalizuj帷 si w realizacji obiektów przemys這wych „pod klucz”.

Obiekty przez nas realizowane, w wi瘯szo軼i, s Siedzibami Firm z szerokiego zakresu bran przemys這wych (motoryzacyjna, spo篡wcza, handlowa). Gównym elementem jest hala o ró積ych funkcjach: magazynowej, produkcyjnej, us逝gowej, logistycznej, podzielona w zale積o軼i od potrzeb na wydzielone cz窷ci: magazynowe, konfekcjonowania, biurowo-socjalne, szkoleniowe, warsztatowe i inne.

Patrzymy na budynek jako ko鎍owy produkt, poprzez pryzmat wymaga klienta. Potrafimy dostosowa najnowoczesniejsze technologie i dobra parametry techniczne budynku tak, aby spe軟ia造 potrzeby inwestora. Nie jeste鄉y ograniczeni w御k specjalizacj stosowanych technologii (np. konstrukcje stalowe) czy umiej皻no軼i i stosujemy rozwi您ania, które s najbardziej korzystne. ㄠczymy wiedz in篡niersk, zarówno projektow, jak i wykonawcz z prawn i ekonomiczn.

Oferta naszej firmy skierowana jest do Inwestorów poszukuj帷ych rzetelnego i zaufanego wykonawcy, który w sposób optymalny w stosunku do potrzeb jako軼iowo-cenowych przeprowadzi proces inwestycyjny, którego efektem b璠zie obiekt s逝膨cy zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez wiele lat. Preferowan przez nas form us逝gi jest system Zaprojektuj i Zbuduj, który polega na kompleksowej realizacji inwestycji: od koncepcji poprzez projekt i wykonawstwo, realizowane na podstawie szczegó這wo uzgodnionej specyfikacji, okre郵aj帷ej zarówno funkcj, geometri, materia造 jakie maj by u篡te, jak i koszty ca貫j inwestycji

Wykonujemy tak瞠 obiekty na podstawie dostarczonych projektów w ramach Generalnego Wykonawstwa, gdzie s逝篡my doradztwem w aspekcie mo磧iwo軼i optymalizacji zaprojektowanych ju rozwi您a.

Posiadamy prawie 25 letnie do鈍iadczenie w wykonywaniu obiektów przemys這wych, dzi瘯i czemu potrafimy przewidzie i wyeliminowa rozwi您ania, w których istnieje mo磧iwo嗆 pope軟ienia b喚dów. Skupiamy si na dostarczeniu Inwestorowi najwy窺zych standardów i najwy窺zej warto軼i w odniesieniu do ka盥ej zainwestowanej z這tówki. Filozofi firmy jest maksymalna prefabrykacja elementów budynku, co umo磧iwia szybk realizacj po陰czon z wysok jako軼i. Dzi瘯i ubezpieczeniom klient ma pewno嗆 bezpiecznej realizacji inwestycji. Nie do przecenienia jest fakt i przez ca造 czas trwania inwestycji klient ma do czynienia z jednym parterem, który zapewnia równie r瘯ojmi na wykonane prace. Inwestorzy, którzy powierzyli nam swoje inwestycje nie zawiedli si i wracaj do nas przy kolejnych realizacjach.

Zach璚amy do zaufania nam. Zapewniamy 瞠 do這篡my wszelkich stara, aby nienagannie wywi您a si ze zleconych nam zada.

Sukces Inwestora jest naszym sukcesem.

 


  Zaprojektuj i Zbuduj

Dlaczego Zaprojektuj i Zbuduj?

Probis posiada du瞠 do鈍iadczenie w prowadzeniu inwestycji w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. Uwa瘸my, 瞠 jest to najlepsza obecnie forma realizacji, poniewa pozwala na optymalizacj kosztowo-jako軼iow, maksymalne skrócenie czasu inwestycji, a tak瞠 pozwala na poznanie kosztów ca貫j inwestycji jeszcze przed rozpocz璚iem projektowania, co w rezultacie wyklucza ponoszenie przez Inwestora kosztów zwi您anych z ewentualnie pope軟ionymi b喚dami projektowymi.

Po przedstawieniu i akceptacji przez Inwestora oferty na wykonanie obiektu podpisywana jest umowa na kompleksow realizacj od koncepcji, poprzez wykonanie niezb璠nych projektów architektoniczno-budowlanych oraz bran穎wych: instalacji sanitarnych, elektrycznych, drogowych itp., wraz z niezb璠nymi pozwoleniami, opiniami, operatami, warunkami zaopatrzenia w media, itp., nast瘼nie uzyskanie pozwolenia na budow i realizacj obiektu, a po jej zako鎍zeniu uzyskanie pozwolenia na u篡tkowanie. Umowa okre郵a szczegó這wo i jednoznacznie przyj皻e standardy: funkcje, geometri, materia造 i warunki finansowe.

Forma ta pozwala na unikni璚ie rozbie積o軼i za這穎nego bud瞠tu przewidzianego przez Inwestora z wycenami, na podstawie wcze郾iej wykonanego projektu. Wynika to z faktu, 瞠 projektanci w wi瘯szo軼i nie bior pod uwag kwestii ekonomicznych przy doborze proponowanych rozwi您a, poniewa nie maj takiego do鈍iadczenia i zazwyczaj nie 郵edz na bie膨co rynku. Zmiana nietrafionych rozwi您a projektowych wi捫e si ze strat czasu, a nierzadko wymagana jest zmiana pozwolenia na budow. Uwa瘸my, 瞠 lepiej jest powierzy sprawdzonemu wykonawcy realizacj budynku zaprojektowanego racjonalnie w ramach przyj皻ego bud瞠tu, ni podejmowa ryzyko i szuka nierealnie taniego wykonawcy który wykona budynek wed逝g ma這 optymalnych rozwi您a.

 

  Generalne Wykonawstwo


Probis Sp. z o.o. posiada du瞠 do鈍iadczenie w wykonawstwie obiektów przemys這wych w ramach Generalnego Wykonawstwa. Wi瘯szo嗆 robót budowlano–monta穎wych wykonujemy za po鈔ednictwem naszych pracowników i przy wykorzystaniu w豉snego sprz皻u. Sami te wykonujemy instalacje elektryczne, instalacje sanitarne zewn皻rzne i roboty drogowe. Przy wykonywaniu instalacji sanitarnych wewn皻rznych, 郵usarki otworowej i innych robót posi趾ujemy si sprawdzonymi i wspó逍racuj帷ymi z nami na sta貫 firmami podwykonawczymi. Powierzone nam inwestycje wykonujemy w sposób rzetelny z najwy窺z staranno軼i. Firma posiada wiele przyk豉dów z powodzeniem zrealizowanych inwestycji - patrz nasze realizacje. Probis oferuje tak瞠 pomoc przy odbiorze budynku przez s逝瘺y pa雟twowe i uzyskaniu pozwolenia na u篡tkowanie obiektu.

 

  Optymalizacja Rozwi您a


Do鈍iadczenie zdobyte na rynku budowlanym przy realizacji obiektów przemys這wych pozwala nam na ocen planowanej budowy pod wzgl璠em wp造wu ró積ych rozwi您a projektowych na koszty, przy zachowaniu funkcji przedsi瞝zi璚ia. Dlatego te otrzymuj帷 od Inwestora dokumentacj lub wytyczne potrafimy przedstawi mo磧iwe zmiany lub rozwi您ania i oszcz璠no軼i z nimi zwi您ane. Najlepszym systemem gdzie mo瞠my wykorzysta nasze umiej皻no軼i jest system Zaprojektuj i Zbuduj gdzie od samego pocz徠ku projektu wszystkie elementu budowy s optymalizowane w zale積o軼i od potrzeb i bud瞠tu Inwestora. Przy przedstawianiu naszej oferty w ramach Generalnego Wykonawstwa, je瞠li widzimy racjonalne mo磧iwo軼i takich dzia豉, oferujemy opcjonalnie zamienne rozwi您ania. Stosujemy tak瞠 formu喚 wspó逍racy w której Inwestor przedstawia nam swój bud瞠t a my dopasowujemy rozwi您ania tak aby spe軟i wymagania zarówno finansowe jak i funkcjonalne.