Kontakt

PROBIS Sp. z o.o.
KRS 0000165234 S±d Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy
dla miasta Warszawy
Regon 014953686
NIP 526-23-37-306
Kapitał zakładowy 50000,00 PLN

Adres:
ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków
tel.: 22 738 11 12
fax.: 22 738 11 13
Mail: probis@probis.info

Oferty handlowe prosimy kierować:

E-mail: probis@probis.info
tel.: + 22 738 11 12

 

Zapytania ofertowe prosimy kierować:

Grzegorz Stefanek
E-mail: zapytania@probis.info
tel.: + 22 738 11 16
lub skorzystać z formularza poniżej.