Contact

PROBIS Sp. z o.o.
KRS 0000165234 Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy
dla miasta Warszawy
Regon 014953686
NIP 526-23-37-306
Share capital 50000,00 PLN

Address:
Parzniewska 4, 05-800 Pruszków, Poland
Tel.: 22 738 11 12
Fax.: 22 738 11 13
E-mail: probis@probis.info

Trade offers should be directed to:

E-mail: probis@probis.info
Tel.: + 22 738 11 12

 

Inquiries should be directed to:

Grzegorz Stefanek
E-mail: zapytania@probis.info
Tel.: + 22 738 11 16
or use the form below.